• +91 7800052221
  • info@myorisonlife.com

PRIVATE BUSINESS RECEPTION  November 10, 2016


PRIVATE BUSINESS RECEPTION (PBR)

Kindly attend the Private Business Reception (PBR) by Mr. Hari Sankar Maurya.
Please see the below details:

Date: 13th Nov 2016, Sunday
Venue: 
Keshav Prasad Madhyamik Vidyalaya, Giriya, Bhadohi,SRN (U.P.) 

Time: 12.00 AM Onwards